میعاد

ایزوگام میعاد

دارای استانداردهای نوع C و H ویژه مناطق معتدل و گرمسیر و همچنین سردسیر تهیه شده از قیر اصلاح شده با پلیمرهای پلاستیکی جهت عایق بندی سطوح مختلف پلها،ساختمان و استخر کاربرد دارد.